Showing all 14 results

Show sidebar

Micro ชุด Breakfast to GO กล่องไมโครเวฟ ถนอมอาหาร 900 ML + ถ้วยซุป 900 ML

Rated 5.00 out of 5
฿149.00

TOUCH กล่องถนอมอาหารกลม 900 ML จำนวน 2 ใบ (พร้อมช้อนส้อม)

Micro ชุด Starter Set กล่องไมโครเวฟ 1300 ML จำนวน 1 ใบ + 500 ML จำนวน 2 ใบ

Rated 5.00 out of 5
฿179.00

Micro ชุด Steamer Set – กล่องไมโครเวฟ ถนอมอาหาร จำนวน 4 ใบ + ถ้วยซุบ จำนวน 1 ใบ

Rated 5.00 out of 5
฿347.00 ฿299.00

Glass กล่องแก้วถนอมอาหาร (บอโรซิลิเกต) จำนวน 3 ชิ้น ทนความร้อนสูง เข้าเตาอบได้

Rated 5.00 out of 5
฿679.00 ฿599.00

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

Micro หม้อหุงข้าวไมโครเวฟ ขนาด 2.8 ลิตร + กล่องทำไข่ดาวสำหรับไมโครเวฟ

ชุด Lunch & Snack กล่องถนอมอาหาร 2 ใบ – แถมฟรี! กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ (LATTE)

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต คละทรง จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

Rated 5.00 out of 5
฿399.00 ฿299.00

ชุด Lunch & Snack กล่องถนอมอาหาร 2 ใบ – แถมฟรี! กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ (COFFEE)

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงกลม จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงเหลี่ยม จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

TOUCH ชุดกล่องถนอมอาหารเหลี่ยม จำนวน 3 ใบ

CLIPPAC กล่องถนอมอาหาร 2 ใบ + กระเป๋าเก็บอุณหภูมิ ลายเชฟรอน