Clip Pac กล่องอาหาร รักษ์โลก ใช้ซ้ำได้ ลดปัญหาขยะพลาสติก ไม่ใช่แค่ใส่อาหารได้ เก็บของอื่นๆก็ได้

แกลลอนน้ำ PETG (4)

กล่องถนอมอาหาร (106)

กล่องข้าวกลางวัน (31)

กระบอกน้ำ PP (23)

กล่องไมโครเวฟ (27)

อุปกรณ์สำหรับอ่างล่างจาน (13)

AQUA PURA
CELESTIA
SIMPLICITY COLLECTION
BLUE JEAN COLLECTION
MICRO
FRESH PAC
ESSENTA+
TOUCH