นโยบายการเปลี่ยนสินค้าและคืนเงิน

นโยบายการคืนเงิน

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งนโยบายการคืนเงินเพื่อเป็นข้อตกลงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซต์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามที่ลูกค้าสั่งซื้อได้
2. บริษัทฯ จะทำการคืนเงินค่าสินค้าหรือค่าจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้าหรือค่าจัดส่งมาเกินจากยอดชำระ
3. ระยะเวลาการคืนเงิน บริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนให้กับลูกค้าผ่านทางบัญชีธนาคารตามที่ลูกค้าได้แจ้งติดต่อกับทางฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของทางบริษัทฯ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 7 วันทำการ (หลังจากตรวจสอบความถูกต้องแล้ว)
4. ไม่สามารถดำเนินการยกเลิก เปลี่ยนแปลง แก้ไข รายการสั่งซื้อสินค้า ในกรณีต่างๆ ดังนี้
4.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดในการสั่งซื้อสินค้า เช่น สั่งซื้อผิดสี, ผิดรุ่น, ผิดประเภท ฯ
4.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต
4.3 รวมถึงคูปองส่วนลดต่างๆ ทุกกรณีกรณีที่เกิดขึ้นจากความต้องการใส่ส่วนลดเพิ่มเติม, ลืมใส่ส่วนลด, คูปอง
4.4 กรณีที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนใจของผู้สั่งซื้อสินค้าทุกกรณี
5. บริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และต้องทำการคืนเงินให้ลูกค้าเท่านั้น เนื่องจากกรณีต่างๆ ดังนี้
5.1 กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด, สินค้ายกเลิกการผลิต)
5.2 กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้าเว็บไซต์ไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง
5.3 กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัยจากระบบเว็บไซต์ที่อาจเกิดขึ้น
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินเกินระยะเวลาที่กำหนด หากเกิดเหตุสุดวิสัย
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด (“บริษัทฯ”) เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจในการซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ มีนโยบายการรับประกันสินค้า ดังนี้

1. บริษัทฯ จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าให้กับลูกค้า ในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดที่มาจากขั้นตอนการผลิตของทางบริษัทฯ เอง
2. บริษัทฯ มีการรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า โดยจะอยู่ภายใต้การพิจารณาของบริษัทฯ
3. การรับประกันของสินค้าแต่ละรายการมีความแตกต่างกัน ดังนั้นลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดการรับประกันสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อก่อนทำการซื้อสินค้า ซึ่งสามารถดูได้จากหน้ารายละเอียดสินค้า
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบก่อนจัดส่งเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้แก่ลูกค้า