Showing all 5 results

Show sidebar

Glass กล่องแก้วถนอมอาหาร (บอโรซิลิเกต) จำนวน 3 ชิ้น ทนความร้อนสูง เข้าเตาอบได้

Rated 5.00 out of 5
฿679.00 ฿599.00

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต คละทรง จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

Rated 5.00 out of 5
฿399.00 ฿299.00

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงกลม จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc

กล่องแก้วถนอมอาหาร โบโรซิลิเกต ทรงเหลี่ยม จำนวน 3 ใบ (พร้อมฝา) เข้าเตาอบได้ ทนร้อนสูง 400 ํc