พิสูจน์คุณภาพแล้ว ผ่านการรับรองมาตรฐาน 10 ฉบับ

BPA Free
“ผลิตภัณฑ์ปราศจากสาร BPA หรือ Bisphenol A ซึ่งเป็นส่วนประกอบของพลาสติกชนิดโพลีคาร์บอเนต การวิจัยพบว่ามีอันตรายต่อสุขภาพ โดยอาจทำให้เป็นโรคหัวใจ และมะเร็ง”

Lid Test 300,000 Times
“การทดสอบความทนทานในการใช้งานของคลิปล๊อคทั้ง 4 ด้าน โดยผ่านการทดสอบจากสถาบันกลางมีใบรับรองการผ่านจริง ไม่ใช่การทดสอบแบบภายในโรงงานเอง”

Microwave Oven Test
“การทดสอบผลิตภัณฑ์กับเตาไมโครเวฟ 1,000 วัตต์ ในเวลา 5 นาที”

มาตรฐาน 295
“ผ่านการกำหนดคุณภาพ หรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ตามมาตรฐาน 295 กระทรวงสาธารณสุข”

Dishwasher Safe
“สามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้”

Freezer Resistance (-20c)
“การทดสอบการทนความเย็นที่อุณหภูมิไม่เกิน -20 องศาเซลเซียส”

Heat Resistance (+120c)
“การทดสอบการทนความร้อนที่อุณหภูมิไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส”

EN 71 Part 3
“การทดสอบมาตรฐานการใช้งาน European Standard ด้าน Physical Test และ Chemical Test”

Airtight – Water Leak Proof
“การทดสอบการป้องกันอากาศจากภายนอกไม่ให้เข้ามายังผลิตภัณฑ์ และอากาศภายในไม่สามารถออกจากผลิตภัณฑ์ได้ รวมถึงการทดสอบการรั่วซึมของน้ำจากภายในสู่ภายนอกผลิตภัณฑ์”

Food contact European Standard 2002/72/EC
“การทดสอบผลิตภัณฑ์เมื่อสัมผัสกับอาหารโดยไม่เกิดปฏิกิริยาใดต่ออาหาร (ตามมาตรฐานสหภาพยุโรป)”