EP1 : Nanny ชุดถุงเก็บน้ำนมแม่

EP2 : ชุดเก็บอาหารเสริม

EP3 : Nanny ชุดชามอาหารเด็ก

EP4 : ชุดล้าง ผึ่ง ตาก

EP5 : กระโถนเด็ก

EP6 : เบาะเปลี่ยนผ้าอ้อม

EP7 : อ่างอาบน้ำเด็ก แนนนี่