marketing

UL Green Label คืออะไร? มาทำความรู้จักกับฉลากสิ่งแวดล้อมกัน

UL Green Labal คืออะไร ทำความรู้จักกับฉลากสิ่งแวดล้อม
Clip Pac เราคือเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ใช้ เครื่องหมาย UL Green Label

ปัญหาภาวะโลกร้อน ปัญหามลภาวะทางอากาศ ปัญหามลภาวะทางดิน ปัญหาขยะมูลฝอย และปัญหามลภาวะทางน้ำ เป็นปัญหาใหญ่ที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก เนื่องจากส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติอย่างรวดเร็ว

การดำเนินการผลักดันและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการติดฉลากสิ่งแวดล้อม (Environmental Labels) เพื่อแสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าสินค้าและบริการที่นำเสนอต่อผู้บริโภคโดยผ่านกระบวนการผลิต หรือใช้วัตถุในการผลิตที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ำ ฉลากสิ่งแวดล้อมเป็นระบบการเปิดเผยและการรับรองข้อมูลด้านสมรรถนะ สิ่งแวดล้อมของสินค้าและบริการ ซึ่งการดำเนินการด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นเรื่องของความสมัครใจและความสำนึกของผู้ประกอบการที่มีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบัน ทั้งผู้ประกอบการและผู้บริโภคในสหรัฐฯ ให้ความสนใจต่อการลดปัญหามลภาวะที่มีผลเสียต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเป็นลำดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หันมาผลักดัน โดยการนำเสนอมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ให้การรับรองและติดฉลากรับรอง ให้ผู้ประกอบการพิจารณาเลือกนำไปใช้ติดไปกับสินค้า เพื่อแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบ

UL Green Label หรือ ฉลากสิ่งแวดล้อม

ฉลากสิ่งแวดล้อม เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ใช้ส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเพื่อแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน อันเป็นแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนในรูปของความสมัครใจ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกของผู้บริโภคให้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค และสร้างความกดดันให้กับผู้ผลิต ในการปรับปรุงคุณภาพของสินค้าและบริการ ในด้านเทคโนโลยีโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ และยังเป็นวิธีที่ให้ผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจว่าต้องการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพียงใด

(รู้หรือไม่?) กล่องถนอมอาหาร Clip Pac ทำมาจากพลาสติก PP และมีสัญลักษณ์เบอร์ 5 ปลอดภัย ใช้กับอาหารได้ และพิเศษกว่ากล่องถนอมอาหารทั่วไป เพราะได้รับรองเครื่องหมาย – UL GREEN LABEL จากประเทศสหรัฐอเมริกาที่ “เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

UL Green Label เป็น เครื่องหมายรับรองโดย UL Environment สหรัฐอเมริกา “ซึ่งสินค้าจะต้องผ่านการตรวจสอบก่อนทุกครั้ง” เมื่อเราใช้กล่องถนอมอาหารพลาสติกที่มีเครื่องหมายนี้แล้ว จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างไร และช่วยลดอะไรได้บ้าง?

1. ช่วยลดการใช้น้ำมันของยานยนต์เทียบได้ถึง 68 คัน/ปี และช่วยลดการใช้พื้นที่ป่าถึง 300,000 ตารางเมตร!!
2. ลดพลังงานการผลิตได้ถึง 10% และลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์

ช่วยกันประหยัดพลังงาน โดย บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
รักษ์โลกรักสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ผ่านการทดสอบโดยสถาบันทดสอบคุณภาพมาตรฐานสากล ถึง 10 ฉบับ

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ 10 ฉบับ มีอะไรบ้าง
คลิกดูได้เลยที่ https://www.picnicmall.net/clippac-ใบรับรอง-10-ฉบับ

#picnicplast #clippac #กล่องถนอมหาร #ulgreenlabel #รักษ์โลก #เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลอ้างอิง: https://www.ryt9.com/s/expd/1257493 (มารู้จักฉลากสิ่งแวดล้อมในสหรัฐอเมริกา)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *