Showing 1–24 of 141 results

Show sidebar

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 1100 ML

Blue Jean – ชุดกล่องถนอมอาหาร อเนกประสงค์ จำนวน 4 ชิ้น (INDIGO)

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 2000 ML (พร้อมถาด)

Rated 4.00 out of 5
฿115.00

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 600 ML (แบ่ง 2 ช่อง)

Rated 5.00 out of 5
฿69.00

CELESTIA กล่องข้าว แบบกลม ขนาด 1000 ML แบ่ง 4 ช่อง พร้อมถ้วยซอส (ถอดแยกได้)

ฟ้า
ส้ม
ชมพู

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 780 ML

TOUCH กล่องเก็บขนมปัง (ครึ่งแถว) ความจุ 1300 ML

Rated 4.00 out of 5
฿79.00

CELESTIA กล่องข้าว กลางวัน แบ่ง 3 ช่อง ความจุ 1100 ML

ฟ้า
ส้ม
ชมพู

กล่องเก็บขนมปัง 2700 ML

กล่องถนอมอาหารกลม 100 ML

CELESTIA กล่องข้าว 2 ชั้น ขนาด 1600 ML ชั้นบนแบ่ง 2 ช่อง พร้อมถ้วยซอส (ถอดแยกได้)

ฟ้า
ส้ม
ชมพู

กล่องอาหาร Blue Jean ขนาด 1600 ML รุ่น 431Q – Indigo

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 960 ML (แบ่ง 2 ช่อง)

Essenta กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 450 ML (ฝาสีเทา)

กล่องเก็บเส้นสปาเก็ตตี้เหลี่ยม/สูง 1600 ML

Rated 4.00 out of 5
฿105.00

TOUCH กล่องถนอมอาหารกลม 900 ML จำนวน 2 ใบ (พร้อมช้อนส้อม)

กล่องอาหาร Blue Jean ขนาด 1000 ML รุ่น 164HQ – CANVAS

กล่องถนอมอาหารกลม 900 ML (พร้อมช้อนส้อม)

Rated 5.00 out of 5
฿95.00

Simplicity – กล่องข้าวแบ่ง 2 ชั้น ความจุ 1600 ML พร้อมถ้วยซอส (Coco สีน้ำตาลทึบ)

กล่องอาหาร Blue Jean ขนาด 1000 ML รุ่น 164HQ – Indigo

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 450 ML (สำหรับใส่แซนวิช)

Rated 5.00 out of 5
฿59.00

กล่องอาหาร Blue Jean ขนาด 1600 ML รุ่น 431Q – Canvas

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 1100 ML

กล่องถนอมอาหารเหลี่ยม 1100 ML (แบ่ง 3 ช่อง)